Over ons

Missie en visie

Voor het opwekken en het beheer van energie is een nieuwe tijd aangebroken. Energie van Hollandsche bodem wil bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Dat doen wij door zonneprojecten – op bijzondere locaties – te bedenken, ontwikkelen, realiseren en exploiteren, met oog voor omgeving en natuur. Door de zonne-installaties maximaal te integreren in het landschap en de nadruk te leggen op meervoudig ruimtegebruik, geven wij een duurzame toevoeging aan de huidige gebruikersfunctie van een locatie. In onze projecten staat samenwerking voorop, want alleen door samen te werken zorgen wij ervoor dat bedrijven, projectontwikkelaars, coöperaties,… meer regie krijgen over hun eigen energiebeheer.

Onze doelstellingen

Wat willen wij bereiken?

Duurzame transitie

Wij ontwikkelen 100% duurzame energie. Groen en lokaal opgewekt, steeds vaker ook direct gebruikt en opgeslagen. Zo werkt Energie van Hollandsche bodem mee aan een meer circulaire economie.

Samenwerking voorop

Wij werken samen met u om het mogelijk te maken uw eigen energie op te wekken en te beheren. Energie van Hollandsche bodem is een laagdrempelige partner bij het regelen van uw eigen energieproject.

Meer regie bij bedrijven en burgers

De tijd van de grote energiebedrijven is voorbij – de energieproductie democratiseert. Wij faciliteren u, bedrijven, projectontwikkelaars, coöperaties,… door maatwerk te leveren. Zo maakt Energie van Hollandsche bodem het u mogelijk om zelf de volledige regie te hebben over uw energiebeheer.

Integratie in het landschap

Zon en wind zijn duurzame energiebronnen. Landschappelijk ingepast zijn het ook duurzame productievormen. Onze zonneprojecten richten we waar dat kan natuurlijk in. Zo levert Energie van Hollandsche bodem een bijdrage aan de verduurzaming van Nederland én de biodiversiteit.