Deze rekenmodule geeft een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de werkelijke kosten en opbrengsten.